Hợp Đồng Vận Chuyển Nhà

Cho thuê xe tải chở hàng KCN Tân Tạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–oOo—–

 

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN – Hợp Đồng Vận Chuyển Nhà

Số: ………./2020/HĐVC

 

  • Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH 11 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 tại kỳ họp 7 Quốc Hội khoá XI.
  • Căn cứ vào Luật thương mại số 36/2005/QH của Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 tại kỳ họp thứ 7 Quốc Hội khoá XI.
  • Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và nhu cầu của hai bên .

 

Hôm nay, ngày   tháng    năm 2020 tại

Chúng tôi gồm:        

                                               

BÊN A:……………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện        : ……………………………………………………. ………    Chức vụ:…………………………………………………………………………..

Địa chỉ           :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại      : ………………………….  …………………………..     Fax: ………………………………………………………………………….

Mã số thuế    :……………………………………………………………………………

 

BÊN B: CÔNG TY TNHH TM  DV VẬN TẢI LÂM SANG

– Địa chỉ           :F1/57D Ấp 6,Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp.HCM.

– Mã số thuế     : 0314.67.44.33

– Đại diện         : LÊ VĂN SANG                    Chức vụ : Giám  đốc

– Điện thoại      : 090 777 2137                                  Fax:

– Tài khoản số  :0501000160370

– Mở tại            : Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Bắc Sài Gòn

 

Sau khi xem xét bàn bạc hai bên đã đi đến thống nhất ký kết  hợp đồng với các điều khoản cụ thể sau:

 

ĐIỀU I: NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

1.1. Bên A giao cho Bên B thực hiện các công việc tháo dỡ, di chuyển tài sản và vật dụng của Bên A (kèm theo bảng kê chi tiết).

1.2. Sau khi vận chuyển đến nơi Bên A yêu cầu, Bên B lắp ráp & sắp xếp theo đúng thiết kế mà Bên A đưa ra trong phạm vi khả năng, năng lực của Bên B.

 

ĐIỀU II: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN:

2.1. Thời gian thực hiện vận chuyển:

– Bên B thực hiện tháo dỡ và vận chuyển vào: ………., ngày …….. tháng …….. năm 2020 (Nếu có thay đổi về thời gian thì Bên A phải thông trước báo cho Bên B trong vòng 03 ngày)

2.2. Nơi và địa điểm vận chuyển:

– Địa chỉ chuyển đi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ chuyển đến:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU III: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN:

3.1. Trách nhiệm của Bên A:

– Thanh toán đầy đủ cho Bên B theo điều IV của hợp đồng này.

– Tạo điều kiện làm việc với ban quản lý các toà nhà để Bên B làm việc được thuận lợi.

– Những đồ vật quý giá: Như trang sức, vàng, bạc, đá quý, tiền, đô la (nếu có)…..Bên A tự bảo quản, nếu sảy ra mất mát Bên B không chịu trách nhiệm.

3.2. Trách nhiệm bên B:

– Thực hiện đúng nội dung các điều khoản trong Hợp đồng, đảm bảo các vật dụng trong văn phòng khi vận chuyển được đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng khi di dời.

– Trong trường hợp bị mất mát, đỗ vỡ Bên B phải bồi thường cho Bên A giá trị đồ vật, vật dụng theo giá thị trường tại thời điểm đó.

 

ĐIỀU IV: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

4.1.Tổng giá trị Hợp đồng là: ………………………………. VNĐ(………………………………..       bao gồm 10% VAT)

(Viết bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. )

4.2. Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Các công việc sau khi đã thực hiện xong, Bên A tiến hành nghiệm thu kiểm tra chất lượng đạt yêu cầu và nhận đủ giấy tờ kèm theo, Hóa đơn tài chính hợp lệ (nếu có). Bên A phải thanh toán cho Bên B 100% (hoặc phần còn lại) giá trị hợp đồng.

 

ĐIỀU V: ĐIỀU KHOẢN PHẠT:

5.1. Bên A và Bên B sau khi ký kết Hợp đồng, thống nhất ngày vận chuyển nếu vì bất cứ lý do gì một trong hai bên tự ý hủy bỏ Hợp đồng thì đều bị phạt 50% trên tổng giá trị hợp đồng.

5.2. Nếu Bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán tổng cước phí vận chuyển thì phải chịu phạt theo mức lãi suất chậm trả của tín dụng Ngân hàng tại thời điểm đó/ 1 ngày chậm thanh toán.

ĐIỀU VI: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG:

6.1. Trường hợp có phát sinh tranh chấp Hợp đồng hai bên sẽ bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong  trường hợp không  tự giải quyết  được  hai bên sẽ đưa vụ việc ra giải quyết tại toà án có thẩm quyền. Quyết định của toà án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp  hành, mọi phí tổn sẽ do bên thua chịu.

6.2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ tự hết hiệu lực ngay sau khi các điều khoản của Hợp đồng đã được thực hiện xong mà không có khiếu nại của bên nào.

 

Hợp đồng này gồm 02 trang, được lập thành 04 bản. Mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

 

 

       ………………………………….                                NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

 

Hợp Đồng Vận Chuyển Nhà
Hợp Đồng Vận Chuyển Nhà