Phương Thức Tính Lương Tài xế bằng C chạy xe 5 Tấn đến 20 Tấn

Giờ hành chính 7h sáng đến 17h chiều.

Quy định sáng 7h có mặt kiểm tra nước nhớt ,giấy tờ xe ,về sinh xe sạch sẽ trước khi có lệnh nhận hàng mới .Qua thời gian 17h nếu không thấy có lệnh nhận hàng mới có thể về nhà.nếu có lệnh vẫn chạy bình thường và tính tăng ca theo quy định.nếu 17h nhắm mình không đi hàng được để lại tin nhắn tối em có việc không chạy được tránh tình trạng có 1 cuốc hàng gọi nhiều tài xế .

CÓ 2 HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG NHƯ SAU :

BẢNG LƯƠNG SỐ 1

► Lương cơ bản : 350.000 VNĐ/1 NGÀY

► Chuyến xe vận chuyển hoàn thành cuốc được 100.000 vnđ/chuyến

► Tăng ca từ 5h > 24h đêm tính 50.000. Qua 24h tính 100.000 . Yêu cầu đi trước  6h giờ sáng tính 100k

► Xe đi tỉnh qua 100km hổ trợ tiền cơm 100.000 một ngày.

Ví Dụ cụ thể lệnh nhận hàng 

Nhận Lệnh điều xe:  ► Ngày 1– tháng 2 – năm 2021: Điểm lấy : Hàng  Quận Bình Tân  => Điểm Giao : Hàng  TP Vũng Tàu. thu 3500k 

Ghi chuyến : ► Ngày 1– tháng 2 – năm 2021: Điểm lấy : Hàng  Quận Bình Tân  => Điểm Giao : Hàng TP Vũng Tàu .Chuyến 100k…. Tăng ca  ..… Bốc Xếp …Cơm.100k (120km.).Vé Trạm ….Thu 3500k…. Chi Phí Khác ….

Trường Hợp : chuyến xe trên 100km > 100.000 cơm/1 ngày + tăng ca theo quy định nếu lộ trình trên 100km mà quay đầu 3 chuyến chỉ được tiền cơm 1 lần

  1. Chuyến 1 : ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy : Hàng Bình Tân => Điểm Giao : Hàng TP Vũng Tàu .Chuyến 100k…. Tăng ca … Bốc Xếp …Tiền Cơm 100k …Phí Đường Bộ  ….xữa chữa …Tiền Thu …Tiền Đưa Lại Công Ty  … Chi Phí Khác …. Ghi Chú..
  2. Chuyến 2: ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy : Hàng Bình Tân => Điểm Giao : Hàng TP Vũng Tàu .Chuyến 100k…. Tăng ca … Bốc Xếp …Tiền Cơm  00…Phí Đường Bộ  ….xữa chữa …Tiền Thu …Tiền Đưa Lại Công Ty  … Chi Phí Khác …. Ghi Chú..
  3. Chuyến 3: ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy : Hàng Bình Tân => Điểm Giao : Hàng TP Vũng Tàu .Chuyến 100k…. Tăng ca … Bốc Xếp …Tiền Cơm 00 …Phí Đường Bộ  ….xữa chữa …Tiền Thu …Tiền Đưa Lại Công Ty  … Chi Phí Khác …. Ghi Chú..

Mẫu Ghi chuyến cho đúng với cty Lâm Sang ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy : Hàng   => Điểm Giao : Hàng  .Chuyến …. Tăng ca … Bốc Xếp …Tiền Cơm …Phí Đường Bộ  ….xữa chữa …Tiền Thu …Tiền Đưa Lại Công Ty  … Chi Phí Khác …. Ghi Chú..

BẢNG LƯƠNG SỐ 2 XE THÊM CHI TIẾT Ở MỤC NÀY => >

► Lương cơ bản : 260.000 VNĐ/1 NGÀY 

► Tăng ca từ 5h > 24h đêm tính 50.000. Qua 24h tính 100.000 . Yêu cầu đi trước  6h giờ sáng tính 100k

► Chuyến xe dưới 1 > 50km tính 50.000/chuyến

► Điểm nhận hàng => Điểm Giao : hàng từ 50km > 100km  =  100.000/ chuyến  + tăng ca theo quy định

► Điểm nhận hàng => Điểm Giao : hàng từ 100km > 300 km = 200.000/ chuyến + 100.000 cơm/1 ngày + tăng ca theo quy định

► Điểm nhận hàng => Điểm Giao : hàng từ 300km > 400km = 300.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/1 ngày  + tăng ca theo quy định

► Hình thức trả lương: cuối tháng chốt số chuyến ngày 10 lãnh lương

►  Nghỉ hàng tuần: nghĩ ngày nào trừ lương cơ bản ngày đó ra .

Lưu Ý;  Xin nghĩ đồng nghĩa với ngày đó không làm việc và ngày lương đó  sẻ không được tính .

Tiền ứng: Tài Xế bằng C ,1 tuần ứng 2 triệu .cuối tháng chốt số ngày từ ngày 1 đến 10 lãnh đủ lương của tháng đó

Video hướng dẫn cóp pi sao chép tin nhắn cho đúng mẫu với cty Lâm Sang

Mẫu GIấy Ghi Thời Gian Chờ 

VD1 : Khi Nhận Lệnh lấy hàng . KCN Vĩnh Lộc   => Quận 7.Ghi giấy giao hàng như sau:

KCN Vĩnh Lộc : 10h  > 12h

Quận 7 :  13 h30  > 16 h

VD2 : Khi Nhận Lệnh lấy hàng . KCN Vĩnh Lộc => Quận 7 mà hàng giao không được bị trả về lại  KCN Vĩnh Lộc.Ghi giấy giao hàng như sau:

KCN Vĩnh Lộc : 10h  > 12h

Quận 7 : 13 h30  > 16 h

►  KCN Vĩnh Lộc :  21h  > 22  h

Hướng dẫn ghi yêu cầu đổ dầu 

Ngày – tháng – năm: xe biển số  ……….đổ ……..Lít  .. …….