Phương Thức Tính Lương Theo Chuyến của tài xế bằng B2

Giờ hành chính theo quy định cty 7h sáng đến 17h chiều.

Quy định sáng 7h có mặt kiểm tra nước nhớt ,giấy tờ xe ,về sinh xe sạch sẽ trước khi có lệnh nhận hàng mới .Qua thời gian 17h nếu không thấy có lệnh nhận hàng mới có thể về nhà.nếu có lệnh vẫn chạy bình thường và tính tăng ca theo quy định.nếu 17h nhắm mình không đi hàng được để lại tin nhắn tối em có việc không chạy được tránh tình trạng có 1 cuốc hàng gọi nhiều tài xế .

► Mức lương thử việc : Lương cơ bản + Trách Nhiệm bảo quản xe + Điện thoại =  200.000 vnđ 

► Tăng ca : từ 5h > 24h đêm tính 50.000. Qua 24h tính 100.000 . Yêu cầu đi trước  6h giờ sáng tính 100k

 • Chuyến xe dưới 1 > 50km tính 50.000/chuyến.
 • Điểm nhận hàng => điểm giao hàng từ 50km > 100km  =  100.000/ chuyến  + tăng ca theo quy định
 • 100km > 300 km = 200.000/ chuyến + 100.000 cơm/1 ngày + tăng ca theo quy định
 • 300km > 400km = 300.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/1 ngày  + tăng ca theo quy định
 • 400km > 500 km = 400.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/1 ngày + tăng ca theo quy định
 • 500km > 600 km = 1000.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/1 ngày + tăng ca theo quy định
 • 600 km > 700km = 1200.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/1 ngày + tăng ca theo quy định
 • 700km > 800km = 1400.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/1 ngày + tăng ca theo quy định
 • 800km > 900km = 1600.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/1 ngày + tăng ca theo quy định
 •  900km > 1000km = 1800.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/1 ngày + tăng ca theo quy định
 • 1000km >1100km = 2000.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/1 ngày + tăng ca theo quy định
 • 1100km > 1200km = 2100.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/1 ngày + tăng ca theo quy định
 • 1200km > 1300km = 2200.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/1 ngày + tăng ca theo quy định
 • 1300km > 1400km = 2300.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/1 ngày + tăng ca theo quy định
 • 1400km > 1500km = 2400.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/1 ngày + tăng ca theo quy định
 • 1500km > 1600km = 2500.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/1 ngày + tăng ca theo quy định
 • 1600km > 1800km = 2600.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/1 ngày + tăng ca theo quy định
 • 1800km > 1900km = 2700.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/1 ngày + tăng ca theo quy định
 • 1900km > 2000km = 2800.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/1 ngày + tăng ca theo quy định

► Xe thuê ngày: trong giờ hành chính. 8h > 16h quy định 8 tiếng được  tính 2 chuyến = 100.000vnđ .Nếu xe thuê qua 8 tiếng tính 3 chuyến =  150.000/vnđ) và ghi tiền tăng ca theo quy định .

► Trường hợp : Lấy hàng từ 8h sáng  tới điểm giao trục trặc không giao được 15h  mới xong. Nếu chuyến đó qua 8 tiếng được phép tính thành xe thuê ngày 100.000 vnđ. áp dụng với bán kính 1 > 30km .

Các Trường Hợp  lệnh nhận hàng từ 17h > 6h sáng hôm sau dành cho tài xế xe 2 Tấn 

► Trường Hợp 1:  lệnh nhận hàng 19h Tối lấy hàng cho khách A để sáng đi trước 6h ngyaf hôm sau vào nội thành vẫn là tiền tăng ca 100.000 vnđ.

 • Ví dụ cụ thể cho Trường Hợp 1 này như sau : Lệnh  1/2/2021 Liên hệ anh …..17h tối Lấy hàng  , Quận Bình Tân =>> Sáng Trước 6h Giao Quận 1, chuyến này ghi theo mẫu dước đây.

Ghi chuyến : ► Ngày 1– tháng 2 – năm 2021: Điểm lấy Hàng  Quận Bình Tân  => Điểm Giao Hàng  Quận 1 .Chuyến 50k…. Tăng ca 100 (17h > 6h sáng Hôm sau) … Bốc Xếp …Vé Trạm ….Thu …. Chi Phí Khác …. Ghi Chú Lấy hàng 17h ngày 1/2 sáng 6h ngày 2/2 mới có mặt  giao

► Trường Hợp 2: Nếu 17h tối đi cho khách  A trong khung giờ  quy định 17h > 24h vẫn 50.000vnđ bình thường .Sáng sớm đi trước 6h đi cho khách  B được phép  ghi tiền Tăng ca 100.000đ. Có Ngĩa là . từ 17h > 6h sáng Hôm sau đi cho 2 khách thì có 2 khung giờ tăng ca theo quy định .

 • Ví dụ cụ thể cho Trường Hợp 2 này như sau : Lệnh  1/2/2021 . Liên Lạc Anh Khách A …17h tối Lấy hàng .Quận Bình Tân =>> Quận 1.  và giao xong anh A  liên lạc anh B   sáng 1h  2/2/2021  ghé quận 7 => Quận 5.Ghi chuyến như mẫu dưới đây.
 1. Chuyến 1 khách A: ► Ngày 1– tháng 2 – năm 2021: Điểm lấy Hàng  Quận Bình Tân  => Điểm Giao Hàng  Quận 1 .Chuyến 50k…. Tăng ca 50 (17h > 23h ) … Bốc Xếp …Vé Trạm ….Thu …. Chi Phí Khác …. Ghi Chú …..
 2. Chuyến 2 Khách B : ► Ngày 2 – tháng 2 – năm 2021: Điểm lấy Hàng  Quận 7  => Điểm Giao Hàng  Quận 5 .Chuyến 50k…. Tăng ca 100 (1h > 5h ) … Bốc Xếp …Vé Trạm ….Thu …. Chi Phí Khác … Ghi Chú ….

Như vậy rất rỏ ràng 1 chuyến của 1 khách mà  khung giờ 17h > 6h Sáng Hôm sau vẫn tính theo quy định 100.000vnđ chứ k phải 150.000vnđ nhé!

► Trường Hợp 3 : Lệnh 17h > 24h quay đầu nhiều  chuyến  . tiền chuyến + khung giờ tăng ca 17 > 24 theo quy định 

 • Ví dụ cụ thể cho Trường Hợp 3 này như sau : Lệnh 29/4 Lấy hàng Quận 1 => Bình Tân  và quay đầu 3  chuyến  ghi chuyến theo mẫu dưới đây.
 1. Chuyến 1  : ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng   => Điểm Giao Hàng  .Chuyến 50k…. Tăng ca 50k  .(17h > 19h ) … Bốc Xếp …Vé Trạm ….Thu …. Chi Phí Khác …. Ghi Chú…..
 2. Chuyến 2  : ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng   => Điểm Giao Hàng  .Chuyến 50k…. Tăng ca .. (19h > 20h ) … Bốc Xếp …Vé Trạm ….Thu …. Chi Phí Khác …. Ghi Chú…..
 3. Chuyến 3 :  ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng   => Điểm Giao Hàng  .Chuyến 50k…. Tăng ca .. (20h > 23h30 ) … Bốc Xếp …Vé Trạm ….Thu …. Chi Phí Khác …. Ghi Chú…..

Như vậy nếu cứ quay đầu nhiều chuyến, thì mình chỉ có ghi tiền chuyến và cộng đúng 1 khung giờ tăng ca nhé !

Trường Hợp 4: Tài Xế nhận lệnh điều xe đột xuất rơi vào khung giờ  từ 23h30 > 5h30 mỗi Chuyến xe giao hàng thành công theo khung giờ này sẽ  tính 100.000/chuyến, tiền tăng ca 100.000 ghi được 1 lần theo mức khung giờ 23h30 > 5h45 .

 • Ví dụ cụ thể Trường Hợp 4 này như sau :► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng   => Điểm Giao Hàng,lệnh này nhận lệnh  lúc 23h30 và quay đầu nhiều chuyến  ghi chuyến theo mẫu dưới đây.   .
 • Chuyến 1  :► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng   => Điểm Giao Hàng  .Chuyến 100k…. Tăng ca 100 ( 23h30>5h45 )… Bốc Xếp …Vé Trạm ….Thu …. Chi Phí Khác …. Ghi Chú…… 
 • Chuyến 2  :► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng   => Điểm Giao Hàng  .Chuyến 100k…. Tăng ca ..( 23h30>5h45 )… Bốc Xếp …Vé Trạm ….Thu …. Chi Phí Khác …. Ghi Chú…… 
 • Chuyến 3  :► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng   => Điểm Giao Hàng  .Chuyến 100k…. Tăng ca .. ( 23h30>5h45 )… Bốc Xếp …Vé Trạm ….Thu …. Chi Phí Khác …. Ghi Chú…… 
 • Chuyến 4  :► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng   => Điểm Giao Hàng  .Chuyến 100k…. Tăng ca .. ( 23h30>5h45 )… Bốc Xếp …Vé Trạm ….Thu …. Chi Phí Khác …. Ghi Chú…… 
 • Chuyến 5  :► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng   => Điểm Giao Hàng  .Chuyến 100k…. Tăng ca .. ( 23h30>5h45 )… Bốc Xếp …Vé Trạm ….Thu …. Chi Phí Khác …. Ghi Chú…… 

Trường Hợp 5: chuyến xe trên 100km > 100.000 cơm/1 ngày + tăng ca theo quy định nếu lộ trình trên 100km mà quay đầu 3 chuyến chỉ được tiền cơm 1 lần

 • Ví dụ cụ thể Trường Hợp 5 này như sau : ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng Bình Tân   => Điểm Giao Hàng TP Vũng Tàu, quay đầu nhiều chuyến  ghi chuyến theo mẫu dưới đây.
 • Chuyến 1 : ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng Bình Tân => Điểm Giao Hàng TP Vũng Tàu .Chuyến 200k…. Tăng ca … Bốc Xếp …Tiền Cơm 100k …Phí Đường Bộ  ….xữa chữa …Tiền Thu …Tiền Đưa Lại Công Ty  … Chi Phí Khác …. Ghi Chú..
 • Chuyến 2: ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng Bình Tân => Điểm Giao Hàng TP Vũng Tàu .Chuyến 200k…. Tăng ca … Bốc Xếp …Tiền Cơm  00…Phí Đường Bộ  ….xữa chữa …Tiền Thu …Tiền Đưa Lại Công Ty  … Chi Phí Khác …. Ghi Chú..
 • Chuyến 3: ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng Bình Tân => Điểm Giao Hàng TP Vũng Tàu .Chuyến 200k…. Tăng ca … Bốc Xếp …Tiền Cơm 00 …Phí Đường Bộ  ….xữa chữa …Tiền Thu …Tiền Đưa Lại Công Ty  … Chi Phí Khác …. Ghi Chú..

Trường Hợp 6: Tài xế giao hàng với bán kính  1 > 30 km với ngoại thành tiền tăng ca tính tại thời điểm bỏ hàng xong chứ không tính thời gian di chuyển

 • Ví dụ cụ thể Trường Hợp 5 này như sau: Lệnh  29/4  .13h chiều Lấy hàng Bình Tân => Củ Chi   giao xong lúc 16h.

Ghi Chuyến : ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng   => Điểm Giao Hàng  .Chuyến 50k…. Tăng ca … Bốc Xếp …Vé Trạm ….Thu …. Chi Phí Khác …. Ghi Chú…… 

 Muốn nghĩ thì xin trừ lương cơ bản ngày đó ra . Ngày Không có hàng vẫn trã lương cơ bản bình thường.

Hình thức trả lương: cuối tháng chốt số tổng chuyến ngày 10 lãnh lương.

Bốc Xếp Công ty Chất Lượng .Hàng tuýp nhôm bốc xếp tính thùng nhỏ 500đ/thùng, thùng lớn tính 1000đ/Thùng ,thùng lớn nhất 3000đ/thùng

Tiền thưởng tết:quy đinh 500.000/tháng tính từ tháng làm việc đến tết nhân ra số tiền tương ứng được thưởng theo quy định và lặp lại hằng năm không thay đổi.

Mẫu Ghi chuyến cho đúng với cty Lâm Sang ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng   => Điểm Giao Hàng  .Chuyến …. Tăng ca … Bốc Xếp …Tiền Cơm …Phí Đường Bộ  ….xữa chữa …Tiền Thu …Tiền Đưa Lại Công Ty  … Chi Phí Khác …. Ghi Chú..