Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển

Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển
Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển

Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển  là một văn bản pháp lý thỏa thuận và kí kết giữa hai bên là bên chủ hàng. Và bên thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ một nơi này đến nơi khác và đây là mẫu cùng tham khảo chỉnh xữa cho phù hợp với công ty các bạn nhé !

CÔNG TY TNHH

TM DV VT LÂM SANG                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số :……/2021/HĐ                                                           Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                             ——00——

TP.HCM,Ngày … tháng … Năm 2021

 

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

 

– Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự được Quốc hội  Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua  theo nghị định số: 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006.

– Căn cứ vào Luật thương mại được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua theo nghị quyết số: 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2020 tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI LÂM SANG chúng tôi gồm có:

BÊN A (Bên Chủ hàng): ………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:   …………………………

Đại diện:     …………………………                                    Chức vụ: ……………

 

BÊN B(Bên Chủ phương tiện): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI LÂM SANG

Địa chỉ: F1/57D ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 0314674433

Đại diện: Ông :Lê Văn Sang                                                 Chức vụ: Giám đốc.

Số tài khoản:   0501000160370 Mở tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN bắc Sài Gòn.

Sau khi trao đổi, bàn bạc, thỏa thuận hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1:  NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA HỢP ĐỒNG:

Bên A đồng ý thuê vận chuyển và bên B đồng ý nhận vận chuyển hàng hóa vật tư, việc vận chuyển hàng hóa được tiến hành theo phương thức: khi nào Bên A thuê vận chuyển hàng hóa cho khách hàng của Bên A thì Bên B sẽ vận chuyển hàng đến nơi được chỉ định.

 

ĐIỀU 2: TÊN HÀNG VÀ ĐẶC TÍNH HÀNG:

+  Hàng hóa là các loại sản phẩm do Bên A chỉ định.

+ Chi tiết về số lượng hàng hóa, thời gian, địa điểm giao của mỗi đợt vận chuyển sẽ được thực hiện đầy đủ trên phiếu xuất kho của Bên A.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

+ Bên A thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản  cho Bên B theo từng chuyến hàng.

+ Giá cước vận chuyển sẽ tính theo từng thời điểm, từng lô hàng, dựa vào bảng báo giá cho từng lô hàng cụ thể.

+ Tất cả các loại phí vận tải hoàn toàn do Bên B chịu. Ngoài cước phí đã thỏa thuận Bên A không chịu bất cứ chi phí nào cho Bên B.

ĐIỀU 4: THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GIAO NHẬN:

+ Thời gian vận chuyển hàng hóa từ ……………………… đến hết ngày ……………………

+ Tùy vào mỗi đơn hàng mà Bên A sẽ thông báo cho Bên B.

+ Bên B đưa phương tiện đến nhận hàng tại kho ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..và vận chuyển tới  địa chỉ của từng chuyến hàng do Bên A cung cấp .

 

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN:

Trách nhiệm của Bên A:

+ Thanh toán cước phí vận chuyển cho Bên B đúng theo điều 3 của hợp đồng.

+ Thông báo cho Bên B kế hoạch giao hàng trước 01 ngày các thông tin về số lượng từng đợt, để Bên B sắp xếp phương tiện thời gian phù hợp.

+ Lập phiếu xuất kho cho từng chuyến vận chuyển, trong đó ghi rõ tên hàng, số lượng, quy cách, địa điểm giao hàng.

 

Trách nhiệm của Bên B:

+ Khi nhận được thông tin của Bên A. Bên B sắp xếp phương tiện để vận chuyển. Nếu Bên B không báo lại mà xẩy ra thiệt hại do không có phương tiện vận chuyển hàng hóa cho khách hàng của Bên A thì Bên B sẽ phải chịu trách nhiệm.

+ Vận chuyển hàng hóa an toàn đến địa điểm đã định. Trường hợp để xẩy ra hư hỏng, mất mát, giao hàng chậm, Bên B phải chịu bồi thường cho Bên A 100% giá trị thiệt hại do mình gây ra.

+ Chịu mọi phí liên quan đến vận chuyển hàng hóa.

+ Cung cấp đầy đủ các chứng từ cần thiết khi yêu cầu thanh toán.

 

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

+ Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

+ Nếu có thay đổi hoặc phát sinh, hai bên cùng nhau trao đổi để thống nhất và có biện pháp giải quyết cụ thể bằng văn bản hay phụ lục hợp đồng.

+ Mỗi bên không được đơn phương thay đổi bất kỳ điều khoản nào khi chưa có sự đồng ý của bên kia. Nếu có tranh chấp sẽ đưa ra Tòa Án Kinh Tế TP.HCM là nơi phán quyết cuối cùng.

+ Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ………………  đến hết ngày …………………… và tự thanh lý.

+Hợp đồng này được lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

 

   

Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển
Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển